Екип

И има хиляди създатели на надежда във всеки град и село, защото добротата е навсякъде, но има нужда от светлина.

Мартин Гергов
Мартин Гергов учредител
Адвокат Петя Николова
Петя Николова учредител
Катя Гергова
Катя Гергова учредител

“За България и от България да посадим добро във всяко кътче на този свят. Да добавим живот в живота!”
— Hope Makers