Петя Николова

Петя Николова

Петя Николова е нашият правен съюзник! С дългогодишен опит в юридическата сфера и като адвокат в София, тя е готова да защити правата ти с ентусиазъм и професионализъм. Завършила Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Петя знае как да намери решенията, които ще те изведат победител. Петя е съдействала за учердяването и развитието на множество юридически…