Знаете ли, че грешните думи имат силата да разрушат мечтите ни

Знаете ли, че грешните думи имат силата да разрушат мечтите ни

Знаете ли, че грешните думи имат силата да разрушат мечтите ни, да накърнят връзките ни и да подкопаят самочувствието ни? Но представете си, ако всеки от нас имаше вграден филтър в гърлото си, който би спирал тези отрицателни думи да излязат! Колко по-положителен и конструктивен свят бихме създавали! Ако не можеш да възвеличаваш, хвалиш, възхищаваш…